Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 22.1.2009

1. Rekisterinpitäjä POTKY Ry
hallitus(at)POTKY.fi
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö
POTKY Ry:n hallituksen jäsenvastaava
jasenasiat(at)POTKY.fi
3. Rekisterin nimi POTKY Ry:n paikallisjäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaisiin
käsittelyn yleisiin edellytyksiin. Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää
rekisteriä POTKY Ry:n paikallisjäsenistä.
5. Rekisterin tietosisältö – henkilön sukunimi ja etunimet
– henkilön osoitetiedot
– henkilön puhelinnumero(t)
– henkilön sähköpostiosoite
– liittymispäivä
6. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan rekisteröidyltä tämän haettua POTKY Ry:n paikallisjäsenyyttä.
7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterin
sisältämiä tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen
periaatteet
A. Manuaalinen aineistoRekisteri ei ole julkinen. Jäsenhakemukset ovat rekisterinpitäjän hallussa.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteri ei ole julkinen. Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää erillistä
tietojärjestelmän käyttöoikeutta. Rekisterin pitäjällä on pääsy rekisterin kaikkiin
tietoihin.